NDA - hemmeligholdelsesaftale

NDA står for ”Non Disclosure Agreement” og er et juridisk dokument, der sikrer, at den underskrivende part ikke anvender eller omtaler viden, og eventuelt fortroligt materiale er kommet personen eller virksomheden ved hænde gennem udlevering eller ved et møde.  

En hemmeligholdelsesaftale er en stor fordel for en virksomhed, hvis virksomheden finder det nødvendigt at have samarbejdspartnere eller underleverandører.  

NDA’en beskytter de oplysninger, som er fortrolige. Den dækker derved ikke oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige. Dette betyder med andre ord, at i det øjeblik informationerne er spredt til offentligheden, vil oplysningerne ikke længere være fortrolige.  

Hvis den underskrivende part overtræder NDA’en, skal denne betale en erstatning samt en konventionalbod for overtrædelsen.  En konventionalbod er et fixeret beløb, som betales som en kompensation for overtrædelsen. Størrelsen af konventionalbåden kan blive fastgjort gennem aftalen. NDA’en er overtrådt, hvis den underskrivende part videregiver fortrolige oplysninger, som er dækket af aftalen.  

På VIRK samt Patient- og varemærkestyrelsens hjemmeside findes to gode templates til disse hemmeligholdelsesaftaler. Ligeledes kan du få udarbejdet en hemmeligholdelsesaftale hos vores samarbejdspartner Legal Desk. Vi hjælper selvfølgelig også gerne med at gennemlæse din NDA, således din virksomheds grundlag er så godt beskyttet som muligt.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia