Vidensdatabase

Jobopslag

OPNÅ PRAKTISK ERFARING OG HJÆLP EN MASSE IVÆRKSÆTTERE Længes du efter at afprøve dine juridiske kræfter i praksis og særligt hjælpe iværksættere? Vil du gøre det samtidig med at udvide dit netværk og arbejde med engagerede jura- og erhvervsjurastuderende?...

læs mere

Brugsmodeller

En brugsmodel er en eneret, som også kaldes “det lille patent”. Lovgrundlaget for brugsmodelretten findes i pariserkonventionen, brugsmodelloven og brugsmodelbekendtgørelsen. En brugsmodel, er i forhold til en patentret, en billigere og lettere opnåelig beskyttelse...

læs mere

Fravalg af revision

Revisorpligt for selskaber: Alle selskaber i Danmark skal ifølge Årsregnskabsloven udarbejde en årsrapport. En sådan rapport skal give et retvisende billede af økonomien, beslutninger og ændringer i virksomheden i det forløbende år. Revisionspligten går ud på, at en...

læs mere

Patentret

Patentloven giver som udgangspunkt, rettighedshaveren mulighed for at opnå eneret til udnyttelse af en opfindelse, både nationalt og internationalt. En sådan patentret vil typisk omfatte et bestemt produkt, en fremgangsmåde eller en konkret anvendelsesteknologi af et...

læs mere

Ophavsret

Ophavsretten er omfangsrig. Denne behandles i ophavsretsloven (OHL), som beskytter litterære og kunstneriske værker. For at disse værker kan beskyttes, kræves det, at én betingelse skal være opfyldt. Der er her tale om et krav i forhold til originalitet – det vil...

læs mere

Designbeskyttelse

Indledningsvist er det vigtigt at definere, hvad designretten beskytter. Når en designbeskyttelse er opnået, beskytter denne eneret et produkts udseende. Dette kan være alt fra en stol til dele af et produkt, såsom et bordben. Man kan opnå designbeskyttelse på to...

læs mere

De registreredes rettigheder – GDPR art. 15-21

I forbindelse med den nye persondataforordning får de personer, hvis data bliver registrerede, en række rettigheder, som virksomhederne skal opfylde.   Reglerne om disse rettigheder findes i forordningens artikel 15-21.   For det første har den...

læs mere

Selskabsformer

Personselskaber   Enkeltmandsvirksomhed  Dette selskab er kendetegnet ved, at der kun er en ejer i selskabet. Ved stiftelsen af selskabet er der ikke et krav om, at der skal indskydes en kapital i selskabet. Derfor kan en enkeltmandsvirksomhed startes uden...

læs mere

Dataansvarlig og databehandler

Den nye persondataforordning stiller krav om et fælles dataansvar. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvilken rolle man har – om man behandler personoplysninger som dataansvarlig eller som databehandler. Vi har derfor udarbejdet dette blogindlæg for...

læs mere

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1 september 2020. Dette vil medføre en række ændringer ift. den nugældende ferielov.     De danske regler vedr. ferie fungerer på nuværende tidspunkt således, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar...

læs mere

Skjult reklame

Skjult reklame - altså omtale af et produkt eller en virksomhed uden, at det er tydeligt, at der er tale om reklame - er ifølge markedsføringsloven forbudt. Dette forbud gælder for alle medier, og altså også når man reklamerer via. de sociale medier eller...

læs mere

Kontrakter

Der findes i dag ikke mange selskaber, som ikke i den daglige drift gør brug af kontrakter i større eller mindre grad. Dette har den konsekvens, at kontrakter bliver et centralt omdrejningspunkt i et selskabs mulighed for at skabe profit. Det er derfor...

læs mere

Persondataforordningens principper

Den nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj. Den introducerer nye procedurer for virksomhedernes indsamling og behandling af persondata. For dig som iværksætter har det betydning for din virksomhed, hvis du indsamler dine kunders oplysninger og...

læs mere

Skal du have en DPO i din virksomhed?

Den nye persondataforordning medfører et krav om, at visse virksomheder skal udpege en DPO. Derfor har vi lavet dette blogindlæg, for at hjælpe med at klargøre, hvad en DPO er og hvilke virksomheder, der skal have en DPO.  Hvad er en DPO?  DPO er en...

læs mere

Privatlivspolitik – Oplysningspligten i art. 13 og 14

I dette blogindlæg vil vi gennemgå persondataforordningens artikel 13 og 14, som omhandler oplysningspligten ved indsamling af persondata. Den dataansvarlige skal på tidspunktet for indsamlingen af data give kunden en række oplysninger. Dette bliver også populært...

læs mere

Når du som virksomhed handler med andre virksomheder 

Der er som udgangspunkt aftalefrihed i erhvervslivet. Når du handler med andre virksomheder kaldes det handelskøb. I handelskøb findes der ingen regler som ikke kan fraviges. Købeloven indeholder en række udfyldende regler som vil finde anvendelse såfremt der ikke er...

læs mere

Ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt er en bindende aftale mellem arbejdsgiver- og tager, om hvilke forhold der gælder under ansættelsen.  Den ansatte har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt hvis vedkommende har været ansat i mere end en måned og arbejder mere end...

læs mere

Ophavsret på sociale medier

Rettigheder til delt indhold på sociale medier.  Når du som virksomhedsejer begår dig på sociale medier vil det typisk indebære at man deler billeder og videoklip for at reklamere for sig selv og sit produkt. En sådan aktivitet på sociale medier skaber...

læs mere

Forsikringsret

Her kan du læse om de forskellige erhvervsforsikringer og forsikringer til din virksomhed. Bemærk at visse forsikringer er obligatoriske for din virksomhed, mens andre er valgfrie for selvstændige. Selvom nogle forsikringer er valgfrie, kan det dog stadig...

læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg komme i kontakt med jer?

Vi modtager henvendelser igennem telefon, e-mail og ved personlig fremmøde på en af vores to åbningsdag. Ved henvendelse gennem telefon eller personligt fremmøde kan kun ske i tidsrummet 16:00-19:00.

Vores kontaktinformationer er: 

E-mail: raadgivning@ivsr.dk 

Telefon: +45 61271174 

Adresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst 

Jeg har arrangeret et møde hos jer, hvor foregår det?

Som udgangspunkt vil møder finde sted på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst. Det kan dog forekomme, at der kommer ændringer, hvilket vil fremgå af vores Facebook side: https://www.facebook.com/IVSR.dk/ 

Jeg har hørt om jeres virksomhed og tænker på, hvorvidt det er alt rådgivning, som er gratis?

Alle vores rådgivninger er helt gratis og ubegrænset.

Hvem er I, og hvad er jeres forudsætning for at kunne give juridisk rådgivning?

Vi er henholdsvis jura og erhvervsjura-studerende på vores kandidat.  

Jeg har lige sendt jer et spørgsmål på e-mail, hvor lang tid kan jeg forvente, før jeg modtager svar?

Efter vi har modtaget dit spørgsmål, så vil du som udgangspunkt modtage svar den først kommende mandag efter modtagelse.

Hvilke typer spørgsmål besvarer I?

Vi svarer på juridiske spørgsmål for iværksættere og for små og mellemstore virksomheder inden for lovgivningen. Det kan være fra, hvilken virksomhedsform der passer bedst til præcis jeres behov, til ansættelsesforhold og kontrakter.
Gennem vores samarbejde med Redmark, kan vi også besvare på spørgsmål inden for regnskab, budgetter, skat og moms.
Vi udarbejder ikke dokumenter, men vi vil med glæde komme med feedback mm. på jeres dokumenter eller terms of use e.l.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia