Når du som virksomhed handler med andre virksomheder

Der er som udgangspunkt aftalefrihed i erhvervslivet. Når du handler med andre virksomheder kaldes det handelskøb. I handelskøb findes der ingen regler som ikke kan fraviges. Købeloven indeholder en række udfyldende regler som vil finde anvendelse såfremt der ikke er aftalt andet, hvilket er med til at sikre både køber som sælger. 

Afhængig af hvilken branche, som du er i, kan der ligeledes findes forskellige handelskutymer og sædvaner, som du bør følge.  

 

Når du som iværksætter igennem din virksomhed indgår køb- og salgskontrakter med andre virksomheder, bør du altid udfærdige en detaljeret handelskontrakt med din handelspartner. Denne kontrakt bør behandle væsentlige punkter i jeres kontraktforhold.
Eksempler på disse kan være:  

  • Forsinkelse ved vareleveringer 
  • Fejl og mangler ved varer 
  • Risikoens overgang for varens hændelige undergang 
  • Misligholdelsesbeføjelser ved kontraktsbrud 

 

Forsinkelse:  

Ifølge købeloven § 21 er enhver forsinkelse i handelskøb væsentlig. Kan levering i handelskøb derfor ikke ske til rette tid, vil køber som udgangspunkt kunne vælge mellem at fastholde levering eller hæve købet. Det kræver dog at forsinkelsen ikke skyldtes køberens forhold eller en hændelig begivenhed.  

Må forsinkelsen dog anses for uvæsentlig for køber, kan der ikke hæves. Vurderingen er konkret, hvorfor der i vurderingen må tages hensyn til f.eks. om varen er særlig prisfølsom, letfordærvelig, sæsonbetonet eller lignende.Er det kun en mindre del af vareleveringen der er forsinket, må forsinkelsen også anses for uvæsentlig. 

 

Mangler ved varer: 

Købelovens §§ 42-43 regulerer de beføjelser som kan gøres gældende, så vidt der opstår en mangel ved varerne. Om der foreligger en mangel, afhænger af aftalen og en konkret vurdering. Hvis der er tale om enten en genusvare – fx en masseproduceret cykel – finder Købelovens § 43 anvendelse. Hvis der modsætningsvis er tale om en species genstand – fx et unikt maleri, som der kun er et af – finder Købelovens §42 anvendelse. 

Så vidt angår genuskøb, er det muligt, henholdsvis at hæve købet, kræve omlevering eller få et afslag i købesummen. Ophævelse kræver at manglen er væsentlig. Modsætningsvis vil der i relation til specieskøb, ikke kunne kræves omlevering, da der ikke er tale om noget unikt. Der er altså kun mulighed for at hæve eller få et afslag.  

 

Risikoens overgang for varens hændelige undergang:  

Risikoens overgang er vigtig, når salgsgenstanden hændeligt går i stykker eller bliver forringet.  Sælgeren bærer risikoens for varens hændelige undergang eller forringelse indtil der er sket levering af denne. Dette er jævnfør købelovens § 17.
Det betyder således, at det er sælgerens ansvar at erstatte varen, såfremt denne er forringet eller hændeligt ødelagt inden der er sket levering af varen. 

I det risikoen overgår til køberen ved levering af salgsgenstanden, er det derfor ligeledes vigtig at vide, hvornår der efter købeloven er sket levering.
I købelovens § 9 er det angivet at leveringsstedet er på sælgerens forretningssted. Der sker således levering, når køberen afhenter varen hos sælgeren.
Skal varens forsendes med en fragtmand, sker der ifølge købelovens § 10 levering, når varen overgives til en fragtfører, som er hyret til at fragte varen.
Anvendes en chauffør som er ansat i virksomheden, sker der ikke levering ved overgivelse af varen til fragtføreren. Her er det således stadig sælgeren, som har ansvaret for varens undergang eller forringelse.  

 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende køberetten, er du meget velkommen til at kontakte os på mail, telefon eller ved fysisk møde.  

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia