Handelsbetingelser

Handelsbetingelser beskriver forbrugerens og den erhvervsdrivendes rettigheder og forpligtelser. Nogle af kravene i de forskellige love er ufravigelige og kan derfor ikke stille forbrugeren ringere, end loven beskriver. Det er dog muligt for den erhvervsdrivende at stille forbrugeren bedre, end loven beskriver. Hvis kravene enten anses for at være urimelige, eller de ufravigelige bestemmelser er blevet fraveget, vil aftalen anses for ugyldig. 

De forskellige krav er reguleret af købeloven, e-handelsloven og forbrugeraftaleloven. Handelsbetingelserne skal udformes efter hvilke varer eller tjenesteydelser, virksomheden tilbyder. Der er dog nogle generelle punkter, som skal være en del af handelsbetingelserne. Hvis en virksomhed ikke har handelsbetingelser oplyst, vil betingelserne efter loven være gældende. Det er vigtigt at fremhæve betingelser, der er særligt byrdefulde eller usædvanlige. 

Vi anbefaler nedenstående generelle handelsbetingelser: 

  1. Virksomhedens oplysninger 
  2. Priser og betaling 
  3. Levering 
  4. Virksomhedens ansvar i forhold til salget 
  5. Returnering af varer 
  6. Databehandling-/opbevaring 
  7. Klagemuligheder 
  8. Virksomhedens kontaktoplysninger 
  9. Hvornår og hvordan virksomheden kan ændre betingelserne. Det vil herunder være praktisk at tilføje, at det kan ske uden kundens samtykke. 
  10. Lov og værneting (herunder hvilket lands love der er gældende) 

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia