Forsikringsret

Her kan du læse om de forskellige erhvervsforsikringer og forsikringer til din virksomhed. Bemærk at visse forsikringer er obligatoriske for din virksomhed, mens andre er valgfrie for selvstændige. Selvom nogle forsikringer er valgfrie, kan det dog stadig være en god idé at tegne disse forsikringer, da de kan være relevante for din virksomhed. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter dit forsikringsselskab og hører deres mening. Du kan kontakte os og høre mere området.

Arbejdsskadeforsikring
Har du ansatte i din virksomhed, er det lovpligtigt, at du har en arbejdsskadeforsikring, som sikrer alle ansatte i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Denne dækker både ved skade eller sygdom, som skyldes arbejdet eller forhold, der arbejdes under. Arbejdsskadeforsikring dækker også skader, der kan forventes at opstå i forbindelse med arbejdets udførelse, som eksempelvis rygskader. Det er dog kun skader, som giver varige mén, som dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Midlertidige skader og sygdom dækkes i stedet af sygedagpenge m.v. 

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan det fortsat være en god idé at tegne en arbejdsskadeforsikring, men det er ikke lovpligtigt.

Erhvervssygdomssikring
Siden 1999 har Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. Denne forsikring dækker og udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme og er ikke det samme som en Arbejdsskadeforsikring. Selvstændige kan også tegne denne forsikring, men den er ikke lovpligtig.

Ansvarsforsikring
Der skal tegnes ansvarsforsikring for alle virksomhedens køretøjer. Dette gælder for alle virksomhedens køretøjer uanset om disse er indregistrerede køretøjer eller ej. 

Udøver virksomheden rådgivning, fx juridisk eller økonomisk rådgivning, kan virksomheden være underlagt rådgivningsansvar. Virksomheden skal derfor have en ansvarsforsikring, der dækker dette ansvar, hvis virksomheden holdes ansvarlig for rådgivning, der har medført tab for klienten. Er du i tvivl om det kræves, at din virksomhed tegner en ansvarsforsikring, er det altid en god idé at kontakte dit forsikringsselskab.

Bygningsbrandforsikring
En bygningsbrandforsikring er vigtig, hvis du ejer de bygninger, hvorfra du driver virksomhed. Bygningsbrandforsikringen sikrer mod brand, lynnedslag og eksplosion og dækker også tilbehør, der alene vedrører virksomhedens drift, som eksempelvis varmeanlæg, sanitære installationer, elinstallationer og lignende. Forsikringen er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen. 

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia