Privatlivspolitik - Oplysningspligten i art. 13 og 14

I dette blogindlæg vil vi gennemgå persondataforordningens artikel 13 og 14, som omhandler oplysningspligten ved indsamling af persondata. Den dataansvarlige skal på tidspunktet for indsamlingen af data give kunden en række oplysninger. Dette bliver også populært kaldet en privatlivspolitik.

Artikel 13 finder anvendelse på de tilfælde, hvor du indsamler oplysninger direkte fra registrerede, eksempelvis når en kunde køber via webshop og derigennem giver personlige oplysninger.  

Den registrerede skal have følgende oplysninger: 

 • Identitet og kontaktoplysninger på dataansvarlige eller dennes eventuelle repræsentant
 • Kontaktoplysninger på en eventuel databeskyttelsesrådgiver 
 • Formål med behandling af oplysninger og retsgrundlaget herfor 
 • Legitime interesser, hvis retsgrundlaget er baseret herpå 
 • Eventuelle modtagere eller kategorier af oplysninger  
 • Når oplysninger bliver givet videre til et land uden for EU eller en international organisation 

Der er dertil en række oplysninger, der skal gives for at sikre rimelig og gennemsigtig behandling: 

 • Enten skal man give et tidsrum for opbevaring eller kriterierne for opbevaringen 
 • Retten til at anmode om indsigt, ændring eller sletning af oplysninger, samt retten til begrænsning, indsigelse og dataportabilitet 
 • Retten til at tilbagetrække et eventuelt samtykke 
 • Retten til at klage til en tilsynsmyndighed 
 • Meddelelse om hvorvidt den registrerede, som følge af lov eller konkrakt, er forpligtet til at afgive sine personlige oplysninger.  Eller meddelelse om, at persondata skal afgives for at indgå i et kontraktforhold 

Hvis den dataansvarlige ønsker at viderebehandle oplysningerne til et andet formål end det oprindelige, skal den dataansvarlige give den registrerede meddelelse herom og andre relevante oplysninger som nævnt ovenfor.  

Er den registrerede allerede bekendt med ovenstående oplysninger, har den dataansvarlige ikke pligt til at give oplysningerne. 

Artikel 14 omhandler tilfælde, hvor oplysninger bliver indsamlet fra andre end den registrerede selv, og hvilke oplysninger den dataansvarlige her yderligere skal give den registrerede, som ikke er nævnt ovenfor. Den dataansvarlige skal meddele den registrerede fra, hvilken kilde oplysningerne stammer fra og eventuelt, om disse er fra offentlige kilder.   

Oplysningerne, som den dataansvarlige skal give til den registrerede, skal gives inden for en rimelig frist efter indsamlingen af oplysningerne, dog senest inden for 1 måned.  

 • Skal oplysningerne bruges til kommunikation med den registrerede, skal oplysningerne gives senest på tidspunktet for første kommunikation
 • Skal oplysningerne videregives, skal oplysningerne gives senest ved første videregivelse 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende persondataforordningen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail, telefon eller ved fysisk møde. 

 

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia