Juratjek af din virksomhed

Selskabsformer:  

 1. Enkeltmandsvirksomhed  
  • Denne form er karakteriseret ved, at virksomheden bliver drevet i personlig form med én ejer, hvilket kendetegnes ved, at ejeren hæfter personligt for, virksomheden forpligtelser.  
 2. Interessentselskab (I/S)
  • Denne form er karakteriseret ved, at selskabet drives i personligt form, men der er minimum to ejere, disse ejere hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.  
 3. Iværksætterselskab (IVS)
  • Denne form er karakteriseret ved, at selskabet er et kapitalselskab, der er ikke krav om et hvis antal ejere, og hæftelsen er begrænset til selskabets kapital, som minimum kan være 1 kr.  
 4. Anpartsselskab (ApS)
  • Denne form er karakteriseret ved, at selskabet er et kapitalselskab, der er ikke et krav om et hvis antal ejere, og hæftelsen er begrænset til selskabets kapital, som minimum kan være 50.000 kr.   
 5. Aktieselskab (A/S)
  • Denne form er karakteriseret ved, at selskabet er et kapitalselskab, der er ikke et krav om et hvis antal ejere, og hæftelsen er begrænset til selskabets kapital, som minimum kan være 500.000 kr. 

Relevante dokumenter 

 1. Vedtægter 
  • Har i udformet selskabets vedtægter? 
 2. Ejeraftaler 
  • Har i overvejet en ejeraftale? Er I flere ejere? 
 3. Stiftelsesdokumenter 
  • Har i udarbejdet stiftelsesdokumenterne, herunder ejerbog og dokumentation for kapital?

Persondataret  

 1. Er du i berøring med personlige oplysninger? 
 2. Har du ansatte? 

Aftaleret  

 1. Har du et system til bevissikring af aftaler? 
 2. Husker i at udarbejde kontrakter? 
 3. Har I overvejet standard vilkår? 

Køberet 

 1. Handler i med private forbrugere eller virksomheder/ B2B eller B2C? 
 2. Har du styr på E-handel? 

Ansættelsesret  

 1. Styr på kontrakter og reglerne? 
 2. Er der ansatte i virksomheden? 
 3. Har i styr på de ansættelsesretlige relevante love? For eksempel:
  • Ligebehandlingsloven  
  • Forskelsbehandlingsloven  
  • Barselsloven  

Markedsføringsret  

 1. Overholder du godt markedsføringsskik? 
 2. Hvem markedsfører i over for?  
 3. Hvordan markedsfører I jer? 

Immaterialret 

 1. Hvem har rettighederne?  
 2. Er dine aktiver sikret?
  • Ophavsret  
  • Patenter/Brugsmodeller 
  • Design 
  • Varemærker  

Forsikringsret  

 1. Har du styr på dine lovpligtige forsikringer? For eksempel:
  • Arbejdsskadeforsikring 
  • Erhvervssygdomssikring 
  • Ansvarsforsikring (køretøjer) 
  • Bygningsbrandforsikring 
  • Ansvarsforsikring (rådgivning) 
 2. Har du styr på de gode forsikringer? For eksempel:
  • Produktansvar 
  • Drifttabsforsikring 
  • Driftsforsikring

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia