Immaterialret

Iværksætterretshjælpen kan rådgive indenfor beskyttelse af et varemærke, et patent, et design, en ophavsret, brugsmodeller mv. Herunder kan vi bl.a. hjælpe med forståelse af love som ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven m.fl. Herunder finder du en beskrivelse af de væsentligste områder indenfor immaterialretten, som er vigtige at overveje.

Varemærker er kendetegn for netop din virksomhed. Herunder slogans, selskabs-og produktnavne, logoer, kendingsmelodier, animationer, emballage mv. Varemærker er din virksomheds ansigt udadtil, som er de forretningskendetegn der giver forbrugeren mulighed for at identificere en vare eller en tjenesteydelse som din virksomhed udbyder. Det gør forbrugeren i stand til at genkende de specifikke produkter/tjenesteydelser som de forbinder din virksomhed med, og derfor er det vigtigt at finde ud af om disse skal beskyttes.

Design er dit produkts udseende. Dette kan f.eks. være designmøbler, brugskunst mv. Designretten beskytter dit produkts ydre fremtoning. Dette kan beskyttes både helt og delvist, hvis registreringsbetingelserne er opfyldt – dette kan bl.a. beskytte mod kopivarer.

Patenter er den beskyttelse du kan give dit nye produkt, således at du kan opretholde eneretten til at udnytte opfindelsen i en tidsbegrænset periode i op til 20 år. For at din opfindelse kan patenteres, skal den være ny og kunne adskille sig væsentligt fra andre allerede kendte produkter mv.

Brugsmodeller er ”det lille patent”, da det også omfatter beskyttelse af din opfindelse, dette er dog kun i et forenklet omfang, og beskyttelsen gælder for en kortere periode på 10 år. Fordelen for dig ved brugsmodeller er, at der stilles lavere krav opfindelsen, hvorfor meget simple opfindelser også kan beskyttes, hvis de lever op til kravene på området.

Ophavsret er beskyttelse af dine litterære og kunstneriske værker. Ophavsretten beskytter dine kreative produkter, såsom film, bøger, brugskunst, malerier, sange, fotografier, software, reklamekompositioner mv. For at dit produkt kan opnå beskyttelse skal det opfylde to betingelser. For det første skal produktet være originalt og for det andet skal det kunne karakteriseres som et egentligt ”værk”.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia