Ejeraftale

En ejeraftale er en aftale/kontrakt som regulerer ejer- og ledelsesforhold i et selskab. Det er en aftale, som er indgået mellem de respektive kapitalejere. Denne aftale kan derfor laves i et Aktieselskab (A/S), Anpartsselskab (ApS) og et Iværksætterselskab (IVS).
En ejeraftale er ikke et obligatorisk, men såfremt der er flere ejere i selskabet, kan det med fordel anbefales, at udarbejde denne aftale, så tidligt i forløbet som muligt.
En ejeraftale skal forsøge at regulere de vigtigste elementer i et selskabs drift. Det er vigtigt at huske på, at en ejeraftale ikke er offentlig tilgængelig, ligesom selskabets vedtægter skal være.

Det betyder dog også, at denne ejeraftale kun er bindende mellem aftalens parter og ikke selskabet, hvilket resulterer i, at ejerafttalen ikke er bindende for generalforsamlingen.
Eksempler på vigtige punkter, som en ejeraftale kan vedrøre er:

  • Selskabets formål
  • Selskabets ledelse (herunder stemmerettigheder)
  • Tegningsregler for selskabet
  • En kapitalejers udtræden (kundeklausuler, konkurrenceklausuler mv.)
  • Selskabets fremtid ved en kapitalejers død eller skilsmisse
  • Salg af ejerandele, forkøbsretter mv.
  • Misligholdelse og konsekvenserne ved dette
  • Valg af værneting samt lovvalg
  • Generelt væsentlige beslutninger/forhold

Det er vigtigt at forme ejeraftalen efter selskabets behov.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende gennemlæsning af en ejeraftale, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia