Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1 september 2020. Dette vil medføre en række ændringer ift. den nugældende ferielov.  

 

De danske regler vedr. ferie fungerer på nuværende tidspunkt således, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, som kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Dette kaldes forskudt ferie. Forskudt ferie betyder, at der kan gå op til 16 måneder fra ferie optjenes, til ferien kan afholdes.  

 

Med den nye ferielov vil reglerne blive ændret således, at lønmodtageren optjener og afholder sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. Man optjener således ferie den 1. september til den 31. august, som kan afholdes inden for samme periode. Det betyder, at man kan optjene ferie i januar og allerede afholde denne i februar. Ferieafholdelsesperioden strækker sig dog over 16 måneder, da lønmodtageren har mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder efter udløbet af optjeningsperioden. Dette kaldes samtidighedsferie. Tanken er, at det skal skabe øget fleksibilitet for afholdelse af ferie, og ligeledes give mulighed for at afholde ferie allerede første år på arbejdsmarkedet.  

 

Noget, som ikke ændres med den nye ferielov, er mængden af optjente feriedage, som fortsat vil være 2,08 optjente feriedage om måneden. Mulighederne for udbetaling af ferie vil også fortsat være tilsvarende den nugældende ferielov; enten ferie med løn og ferietillæg eller ferie med ferie-godtgørelse.   

 

Da reglerne i det store hele ændres væsentligt, er der behov for en overgangsperiode. Denne kommer til at foregå således, at ferie der er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 vil blive tilbageholdt, så den ikke kan afholdes eller udbetales, før man forlader arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at man ellers ved ikrafttrædelsen af de nye regler ville få ret til ti ugers ferie på ét år, hvor man kun har ret til fem. 

 

 Hvis du har brug for hjælp til den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia