En brugsmodel er en eneret, som også kaldes “det lille patent”. Lovgrundlaget for brugsmodelretten findes i pariserkonventionen, brugsmodelloven og brugsmodelbekendtgørelsen. En brugsmodel, er i forhold til en patentret, en billigere og lettere opnåelig beskyttelse for mindre opfindelser, hvorved opfinderen kan forbyde andre at udnytte opfindelsen kommercielt, gennem salg, fremstilling mv. Beskyttelsen angår produktets tekniske funktion, for en periode på maximalt 10 år, hvor patentretten yder en beskyttelse på maximalt 20 år. En brugsmodel opnår beskyttelse fra ansøgningsdagen, som gælder i 3 år. Herefter kan brugsmodelretten fornyes for endnu en periode på 3 år. Vælger man at forny brugsmodelretten igen, gælder denne for en periode for 4 år.  

I vurderingen af om man skal vælge patent- eller brugsmodelbeskyttelse, er det afgørende om man har brug for beskyttelse i lande som ikke har nogen brugsmodellov, om man har brug for beskyttelse i 10 eller 20 år, og ikke mindst om man opfylder de strengere krav til opfindelseshøjde i patentretten.  

Anvendelsesområdet for brugsmodeller, er opfindelser som kan udnyttes industrielt, og som udgør en løsning på et teknisk simpelt problem, fx værktøj, redskaber eller instrumenter. En brugsmodelret kan erhverves på to måder, som en dansk brugsmodel, udelukkende med virkning i Danmark, og som en international brugsmodelret, ved anvendelse af reglerne i Patent Cooperration Treaty (PCT-systemet), med virkning i de designerede lande.  

For at opnå brugsmodelbeskyttelse skal fire betingelser være opfyldt. For det første skal der være tale om en ny opfindelse, hvilket vil sige at den skal være ny for alle og i hele verden. Dertil må der for det andet foreligge en vis opfindelseshøjde. Opfindelsen skal dermed adskille sig tydeligt fra det hidtil kendte. Kravene til at opfylde denne betingelse er noget mindre end dem der gælder for beskyttelse af et patent. Den tredje betingelse for at opnå beskyttelse af en brugsmodel er, at opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt. Slutteligt er det nødvendigt, at opfindelsen kan beskrives og reproduceres.