Ansvarsnormer for bestyrelsesmedlemmer med særlig viden

Udgangspunktet i et kapitalselskab er, at ansvaret er begrænset til selskabskapitalen. Der kan dog forekomme situationer, hvor et selskabs bestyrelse har handlet til skade for selskabet, så det ender med at være ansvarspådragende for bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Hvorvidt ansvaret ville kunne pålægges bestyrelsen følger af selskabsloven § 361. En bestyrelse har i henhold til culpa-vurderingen i § 361 pligt til at varetage de opgaver, som pålægger dem, som følger af selskabsloven §115. Denne paragraf fastsætter en række pligter og tilsyn, som bestyrelsen skal påse i forhold til at sikre, at selskabets virke sker på en forsvarlig måde.   

I denne forbindelse er det relevant at afklare, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer med særlig viden ville kunne tillægges strengere ansvar grundet denne særlige viden.   

 

Som udgangspunkt foretager retten ikke en anderledes ansvarsbedømmelse af bestyrelsesmedlemmer med en særlig vurdering af deres specifikke viden. Dog vil særlige kvalifikationer have betydning i den individuelle ansvarsbedømmelse, hvis kvalifikationerne har relevans for selskabet og den konkrete bestyrelsesbeslutning. Medlemmet med den særlige viden vil her blive ansvarsbedømt strengere med udgangspunkt i en vurdering af, hvad der anses som almen viden inden for det specifikke erhverv, hvor medlemmet derudover besidder en særlig kvalifikation. 

 

Et eksempel kunne være advokater. Her vil der være situationer, hvor denne både agerer advokat for et selskab, samtidig med at sidde i selskabets bestyrelse. Her blev det fastslået i Hilcourt-dommen, at advokater bliver dømt efter en ansvarsgrad der svarer til deres professionalisme inden for deres branche. Dette skyldes, at de, igennem deres erhverv, besidder en særlig viden i forhold til selskabets forhold, som de har pligt til at agere efter. 

 

Hvis du har spørgsmål omkring emnet, er du velkomne til at kontakte os. 

 

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia