Ansvarsfraskrivelser

En ansvarsfraskrivelse er en aftale mellem to parter, hvor den ene part fraskriver sig et ansvar. 

Aftalefrihed

Som udgangspunkt er der aftalefrihed. Flere parter har mulighed for at aftale, hvad end de har lyst til. Så længe det er lovligt og moralsk i orden og ikke ”strider mod lov og ærbarhed”. Selve aftalen er reguleret af aftaleloven. Indholdet bliver reguleret alt efter, hvad aftalen omhandler, fx vil en lejekontrakt være reguleret af enten lejeloven eller erhvervslejeloven. 

Gyldige kontrakter/aftaler

For, at en aftale bliver juridisk gyldig, kræver det, at aftalens parter underskriver aftalen.  

En aftale kan falde til jorden på grund af aftalelovens ugyldighedsgrunde, og dermed kan parterne ikke længere være bundet af aftalen. 

En aftale er ikke nødvendigvis altid bindende, hvis der forekommer urimelige forhold, eller elementer hvorunder den ene part ved eller burde vide, at aftalen er urimelig.
En aftale, som er kommet til verden gennem svig eller tvang, vil altså ikke være retligt bindende, ligesom udnyttelse af den anden part også vil gøre aftalen ugyldig. En aftale vil altså kun være gældende såfremt, der er handlet i god tro. Derudover er det ikke muligt at fratage personers grundlæggende rettigheder ved en aftale eller kontrakt.   

Når aftalen er lavet, vil det altid være muligt at tage en tvist til domstolene uanset, hvad man har aftalt parterne imellem.    

Personlig træner

Når man starter som iværksætter, vil man uanset i hvilken branche, skulle leve op til et professionsansvar.
Et professionsansvar indebærer, at man skal leve op til hvad der normalvis kan forventes af en professionel på dette område.
Man skal således leve op til branchens allerede etablerede kutymer og regler for god virksomhedsførelse på det givne område. Desuden skal man også kunne levere en ydelse af den kvalitet som det normalvis forventes i den branche, som man har valgt.  

Er du fx personlig træner, kan du ikke fraskrive dig dit ansvar som professionel træner vha. en ansvarsfraskrivelse. Du vil altid kunne ifalde ansvar, hvis du mod bedre vidne har givet en forkert instruks, som har medført en skade. 

Inkassovirksomhed

Driver du inkassovirksomhed, har dine klienter ikke mulighed for at fratage sine skyldnere deres mulighed for at gøre indsigelse mod et betalingspåkrav. Det er en grundlæggende rettighed og vil formentlig stride imod gældende ret, herunder aftalelovens regel om urimelighed.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia