Ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt er en bindende aftale mellem arbejdsgiver- og tager, om hvilke forhold der gælder under ansættelsen. 

Den ansatte har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt hvis vedkommende har været ansat i mere end en måned og arbejder mere end 8 timer om ugen. 

For ansættelseskontrakter gælder der en række lovfæstede krav til hvad den skal indeholde. Ifølge ansættelsesbevisloven skal de følgende 10 punkter være indeholdt i en ansættelseskontrakt: 

 1. Navne og adresser på den ansatte og arbejdsgiveren 
 2. Arbejdspladsens adresse 
 3. Den stilling den ansatte skal varetage og en beskrivelse af hvad den ansatte skal lave 
 4. Hvornår den ansatte starter i jobbet 
 5. Hvor længe ansættelsen varer, hvis det er et midlertidigt job 
 6. Om den ansatte har ret til ferie med løn eller feriepenge 
 7. Hvilke opsigelsesvarsler der gælder 
 8. Hvad den ansattes løn er, hvornår den bliver udbetalt og evt. andre tillæg som pensionsbidrag, kost og logi osv.          
 9. Den ansattes normale arbejdstid 
 10. Hvilke overenskomster eller aftaler der evt. gælder for den ansatte 

Udover de lovfæstede krav til ansættelseskontrakten er der en række ting der er gode at få afklaret:

 • Hvis der skal være en prøveperiode med kortere opsigelsesvarsel skal det aftales i kontrakten 
 • Hvis 120 dages reglen skal gælde, som hjemler kortere opsigelsesvarsel i tilfælde af 120 sygedag på en 12 måneders periode, skal det aftales i kontrakten 
 • Hvad der gælder angående feriefridage og andre fridage 
 • Om der er ret til løn under barsel, ud over hvad det lovmæssige grundlag eller en evt. overenskomst sikrer den ansatte 
 • Om der er ret til løn under sygdom 
 • Om der er ret til betalt fri ved barns sygdom 
 • Om der er ret til pension 
 • Hvad der gælder angående Personalegoder, som f.eks. sundhedsforsikring, frokostordning, arbejdsgiverbetalt telefon/mobil og computer mv.  
 • Vær opmærksom på at hvis den ansatte arbejder 8 timer om ugen i gennemsnit, med funktionærarbejde, vil den pågældende person være omfattet af funktionærloven.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia